Khu vực trưng bày drone, khu vực sửa chữa bảo hành được đổi mới nhằm mang đến nhiều trải nghiệm nâng cao cho khách hàng khi đến Trung tâm

Khu vực trưng bày drone, khu vực sửa chữa bảo hành được đổi mới nhằm mang đến nhiều trải nghiệm nâng cao cho khách hàng khi đến Trung tâm

Khu vực trưng bày drone, khu vực sửa chữa bảo hành được đổi mới nhằm mang đến nhiều trải nghiệm nâng cao cho khách hàng khi đến Trung tâm

Khu vực trưng bày drone, khu vực sửa chữa bảo hành được đổi mới nhằm mang đến nhiều trải nghiệm nâng cao cho khách hàng khi đến Trung tâm

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.