Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa và Bảo hành MBNN, Đại Tâm, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ông Phan Thanh Trung – giám đốc điều hành công ty Airnano cho biết: “Trung tâm máy bay nông nghiệp Sóc Trăng sẽ mang đến những sản phẩm drone chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của bà con, đồng thời đây cũng là địa chỉ đứng chân giúp đảm bảo tối đa lợi ích cho khách hàng. Thông qua việc khai trương Trung tâm, Airnano xác định trong thời gian tới, đẩy mạnh cơ giới hoá nông nghiệp tại khu vực nhằm giúp nhà nông tự tin làm chủ công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi. Để làm được điều này, sự tin tưởng của khách hàng sẽ là điều kiện giúp công ty tạo dựng giá trị và hình ảnh lâu dài.”

Ông Phan Thanh Trung – giám đốc điều hành công ty Airnano cho biết: “Trung tâm máy bay nông nghiệp Sóc Trăng sẽ mang đến những sản phẩm drone chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của bà con, đồng thời đây cũng là địa chỉ đứng chân giúp đảm bảo tối đa lợi ích cho khách hàng. Thông qua việc khai trương Trung tâm, Airnano xác định trong thời gian tới, đẩy mạnh cơ giới hoá nông nghiệp tại khu vực nhằm giúp nhà nông tự tin làm chủ công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi. Để làm được điều này, sự tin tưởng của khách hàng sẽ là điều kiện giúp công ty tạo dựng giá trị và hình ảnh lâu dài.”

Both comments and trackbacks are currently closed.