FPT Telecom Tuyển Dụng Nhân Viên Thu Cước

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG FPT TELECOM TUYỂN DỤNG Vị Trí: Nhân Viên Thu Cước Khu Vực Sơn Trà  1. Số lượng:  2 người  2. Địa điểm: Làm việc tại Sơn Trà, Đà Nẵng MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC • Thu cước sử dụng dịch vụ Internet phát sinh […]

FPT Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG FPT TUYỂN DỤNG Vị trí: Nhân viên kinh doanh tại Đà Nẵng  1. Số lượng:  10 người  2. Địa điểm: Làm việc tại Đà Nẵng MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC: Loại công việc: Toàn thời gian Tìm kiếm các thông tin về khách hàng và […]